RESPONZIVITA WEBU

Dôležitou vlastnosťou web stránok v dnešnej dobe je funkčnosť, nadôležitejším aspektom designu je to, aby bol funkčný na rôznych zariadeniach a platformách,
z rozlišnými obrazovkami, či už ide o počítač, tablet, alebo smart phone, všade
je dôležité zobrať stránku prehľadnú a čitateľnú, aby zaujala toho kto stránku
navštíví a prezerá si ju.

rvideo-web

RESPONZIVITA WEBU

Dôležitou vlastnosťou web stránok v dnešnej dobe
je funkčnosť, najdôležitejším aspektom designu je to, aby bol funkčný na rôznych zariadeniach
a platformách, z rozlišnými obrazovkami, či už ide o počítač, tablet, alebo smart phone, všade je dôležité zobrať stránku prehľadnú a čitateľnú,
aby zaujala toho kto stránku navštíví a prezerá si ju.

rvideo-web

SEO OPTIMALIZÁCIA WEBU

Skratka SEO (Search Engine Optimization)  býva najčastejšie prekladaná
ako optimalizácia webu pre vyhľadávače alebo jednoduchšie ako 
optimalizácia vyhľadateľnosti  . Pod SEO tak spadajú najrôznejšie metódy a techniky, cieľom ktorých je zlepšiť viditeľnosť webu v internetových vyhľadávačoch (medzi ktoré patria napríklad Google, Yahoo, Zoznam ale i YouTube a mnoho ďalších).
Vďaka týmto metódam sa potom vaše stránky môžu zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania častejšie a na lepších pozíciách.

seo

SEO OPTIMALIZÁCIA WEBU

Skratka SEO (Search Engine Optimization) býva najčastejšie prekladaná ako optimalizácia webu
pre vyhľadávače alebo jednoduchšie ako optimalizácia vyhľadateľnosti. Pod SEO tak spadajú najrôznejšie metódy a techniky, cieľom ktorých je zlepšiť viditeľnosť webu v internetových vyhľadávačoch (medzi ktoré patria napríklad Google, Yahoo, Zoznam ale i YouTube a mnoho ďalších). Vďaka týmto etódam sa potom vaše stránky môžu zobrazovať vo ýsledkoch vyhľadávania častejšie a na lepších pozíciách.

seo